วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ลองทำแปลงผักไฮโดรใหม่

ใช้ท่อน้ำดื่มดัดโค้ง เป็นโครงยึดมุ้ง ถมดินเพื่อยกขอบให้สูงขึ้น
แบบวางราบกับพื้น
ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ(สมาร์ทบอร์ด)กันดินเพื่อยกขอบข้างขึ้นเล็กน้อย
ไม่ให้น้ำจากภายนอกเข้าในแปลง จะเอาไว้ปลูกผักบุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: