วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ดอกไม้และท้องฟ้า


ถ่ายด้วยการปรับค่าหลายๆแบบ

ไม่มีความคิดเห็น: