วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551

รายได้ทั้งหมดของฤดูกาลที่ผ่านมา


อันนี้ทำเองไม่ได้ก็ต้องสั่งช่างเหล็กทำให้
ตอนนี้มีโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยไปก่อน


ที่เหลือเป็นหน้าที่นายช่างหญ่ายทำเอง

ไม่มีความคิดเห็น: