วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

บัวสวรรค์

บางสิ่งที่เรามองแค่บางส่วนก็อาจคิดว่ามันคือสิ่งเดียวกัน
แต่เมื่อได้พิจารณาโดยรวมครบถ้วนแล้วก็จะพบกับความจริงที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น: