วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ภาพถ่าย ถ่ายภาพ


สายน้ำที่กำลังไหลเคลื่อนไป หรือว่าสายน้ำนั้นหยุดนิ่งแต่เป็นทุกสิ่งที่เหลือกำลังเคลื่อนไหว

ไม่มีความคิดเห็น: