วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551

บอนสี สวยๆ

รูปบนสุดนี้ไปค้นเจอมาถ่ายไว้ตั้งแต่ปี 44 รูปอื่นๆก็ถ่ายปี51นี้ล่ะ
ที่บ้านมีปลูกไว้อยู่หลายชนิด แต่เท่าที่เหลืออยู่เห็นๆในตอนนี้ ก็มีตามรูป นั่นล่ะ ถ้าโอกาสเหมาะเจอพันธุ์อื่นๆงอกมาอีกก็จะถ่ายรูปมาโพสเพิ่มเติมนะครับไม่มีความคิดเห็น: